โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
 

 

Free Web Site Counters
16 /11 /12

   

 กิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 1/2559
กิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 2/2558

กิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 1/2558


กิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 2/2557

กิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 1/2557
*************************************************

กิจกรรมวันวิชาการและงานอาชีพ
ปัจฉิมนิเทศก์และอำลา-อาลัย นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

กิจกรรมวันมาฆบูชา 2556
ชุดที่1      ชุดที่2


การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2555
ชุดที่1   ชุดที่2   ชุดที่3   ชุดที่4   ชุดที่5  ชุดที่6โครงการให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียน
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา โดยคลีนิกบริการทันตกรรม
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19/12/12กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2555


ประเพณีลอยกระทง 2555 

เว็บไซต์เดิม


 

 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา เลขที่ 11 ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110
โทร. 074-212516  Fax 074-218301

  ติดต่อผู้ดูแล pdoung101 @hotmail.com

sodsongkhla school for the deaf

คนพิการมิใช่น้อย ที่ไม่ด้อยด้วยปัญญา คนพิการจะมีค่า ถ้าพัฒนาให้ถูกทาง