ประชุมโดยรองผู้อำนวยการ อภิรัฐ  จันทรักษ์ และอาจารย์ นิรุตติ์ คงชู ฝ่ายกิจการนักเรียน

ชมภาพกิจกรรมคลิกที่นี่จ้า