สื่อการสอนภาษามือ(VDO)

ปทานุกรมภาษามือไทยเล่ม 1

โหลด แปลคำศัพท ์ http://www.mediafire.com/?u934i8e7u6yyj7c

โหลดคำศัพท ์http://www.mediafire.com/?my8axuuu879co2g
ปทานุกรมภาษามือไทยเล่ม 2

โหลด แปลคำศัพท์ http://www.mediafire.com/?7d9oya18lbqoy57

โหลดคำศัพท์ http://www.mediafire.com/?tq55vuf591okada

ปทานุกรมภาษามือไทยเล่ม 3
โหลด แปลคำศัพท์ http://www.mediafire.com/?jvcah3dsdn8mciy

โหลดคำศัพท์ http://www.mediafire.com/?sh01gwleh7ilrh8

ภาพภาษามือเล่ม 1-6