การเข้่าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑
เตรียมพร้อมก่อนพิธีเปิดกอง ของหมุ่เนตรนารีเตรียมพร้อมก่อนพิธีเปิดกอง ของหมุ่ลูกเสือ


ต้องผ่านการลอดซุ้มหน้าเสือก่อน

ผู้อำนวยการค่ายกล่าวเปิด

กองลูกเสือสำรองรุ่นใหญ่เปิดได้ลูกเสือสำรองก็เปิดได้ไม่มีปัญหาฐานวิชาการ การกางเต็นพักแรมเครื่องบินคอยสังเกตการณ์ผลสำเร็จของความสามัคคีฐานวิชาการกฏของลูกเสือฐานวิชาการการผูกเหงื่อนแบบต่าง ๆ

ฐานระเบียบแถวความพร้อมเพียงหัวหน้าหมู่รายงานพร้อมที่จะรับการฝึกเรียนรู้กฏของลูกเสือสำรองลูกเสือรุ่นพี่ทำได้ลูกเสือสำรองก็ผูกเหงื่อนได้เหมือนกัน (แม่เสือสอนลูก)ฐานปฐมพยาบาลลูกเสือและเนตรนารีต้องทำได้ทุกอย่างผู้อำนวยการค่ายให้เกียรติ ถ่ายรูปร่วมกับผู้กำกับคณะลูกเสือสำรอง